Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas. Viešieji ryšiai leidžia kompanijai atsiverti žiniasklaidos pasauliui. Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus uždaviniai yra šie: kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto  įvaizdį; kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje; informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją; užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas. Kalbant apie tradicinę žiniasklaidą, jos svarba nemenksta — ar turėtume omenyje spausdintus leidinius, ar interneto portalus. Turėti iš anksto parengtą informacijos paketą žiniasklaidai įmonės istorija, įkūrėjų biografijos, kokybiškos komandos ar produkto nuotraukos yra gera pradžia. Todėl, kad reklama ir viešieji ryšiai turi skirtingus uždavinius.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija

Atgal Programos tikslas Viešųjų ryšių vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos naujos kartos viešųjų ryšių specialistus, gebančius formuoti organizacijos įvaizdį ir komunikacijos strategijos elementus bei veiksmingai valdyti viešųjų ryšių strategijas įvairiose situacijose. Taip pat efektyviai vykdyti viešųjų ryšių funkcijas įvairiose srityse bei kurti ir pristatyti pranešimus tikslinei auditorijai, naudojant naujausius metodus ir šiuolaikines socialines medijas.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į patyriminį mokymą ir verslumo skatinimą, padėsiantį, po studijų baigimo susikurti sau darbo vietą. Magistro studijos, suteiks ne tik teorinių žinių, bet praktinių planavimo, argumentavimo ir organizacijos komunikacijos valdymo, bendravimo su žiniasklaida, įgūdžių.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija

Karjeros perspektyvos Programos absolventai galės dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių ar viešųjų ryšių vadybininku, ryšių su visuomene agentūrų projektų darbuotoju, nepriklausomu konsultantu ar vadovu. Taip pat, siekti karjeros rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose ar kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas.

Programos vadovas.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija